Třebenická sluníčka - zpívají a tancují

Podřipský harmonikář Pavel Erich - hraje a zpívá

 
Podřipské trio ( harmonika - Jiří Mareš,  křídlovka - Zbyněk Štiller, tenor - Jiří Lhotský)

Dračí dechovka - hraje k poslechu i do průvodu

 
arrang. :  Jiří Lhotský
choreografie:  Venuše Klupáková
 

Cena programu:

  • cena programu je závislá na délce a charakteru vystoupení 
  • + cestovní náklady 
  • vystupujeme na městských a vesnických slavnostech,  školních  akcích,  setkáních pro seniory,  v domovech důchodců  atd.
        Třebenická sluníčka i Dračí dechovka vystupují buď jednotlivě nebo společně, podle přání pořadatele :-)
  • bližší informace můžete získat na mob.: 728 335 085 nebo e-mailu: venuse.klupakova@gmail.com

Repertoár  -lidové písně z celých Čech, dětské písně, umělé písně a skladby

My jsme se k vám přišli ptáti

Já mám malovanou vestu

Zafúkej větříčku

Jede sedlák do mlejna

Hajho husy

Pročpak bych já se ženíval

Kača má peníze

Ztratila jsem kajdu

Na svatýho Matěje

Holka modrooká

Hrály dudy

Chodila jsem na bodláčí

Já mám v levý noze trnaveček

Na tom pražským mostě

Postřekovo pěkná ves

Haž purou cikáni

Hdyž jsem šel vod Domažlic

Hopsasa hejsasa

Houjezdská hospoda

Domažlice sú

Žádnyj neví, co sou Domažlice

Černá vlna na bílém beránku

K Ouněticům

Jsi-li holka kovářova

Což se mě má milá hezká zdáš

Žid

Kdyby byl Bavorov

A já pořád, kdo to je

Červený šátečku kolem se toč

Já husárek malý

Já jsem malý kominíček

Já jsem, já jsem kováříček jsem

Jsou mlynáři chlapi, chlapi

Mlynářovic Dorotička

Švec

Tluče bubeníček

Až pomašírujem

Káča má peníze

Já jsem malý mysliveček

Já jsem ten zajíček nešťastný

Jednoho večera

Kanonýr Jabůrek

Stavěli tesaři

Už se ten Tálinskej rybník nahání

V Podhrázeckým mlejně

V tom našem starém mlýně

V Zálužanech na potoce

Za císaře pána

Na kopečku

Trnky

Manžestr

Sil Petr proso

Mazurka

Ráček

Partie krásného dragouna (Hříšní lidé...)

Šátečková  (Slunce seno...)

Orchestrion (Chalupáři)

Hoja hoj  (Noc na Karlštejně(

Hospůdko známá  (J.Mayer)

A pršelo, jen se lilo

Zpěv skřivana (solo klarinety)

Rakušanka (orchestrální polka)

Fialinka (orchestrální polka)

Tam v dáli za řekou

Tiger Rag (sólo pro pozoun)

Jóžin z bážin

My jsme valaši

Směs písní Karla Hašlera

Položila hlavu do jetele (Slunce, seno...)

Do lesíčka na čekanou

Mariana

Děti z Pirea

Ferdinand Heller - Česká Beseda

 

 
 

 

vánoční:

Co to znamená

Veselá koleda

Adeste fideles

Byla cesta ušlapaná

Den přeslavný

Dobrý král Václav

Hopsa pacholátka i malý děvčátka

Fanfrnoch

Když panna Maria

O Tannenbaum

Při vánoci dlouhé noci

Purpura

Roztrhni Pane nebesa

Svatá Barbora

Svatá Lucie

Už záhy přijde vzácná noc

Co všechno zažil Betlém

 

velikonoční:

říkanky a dětské hry