Lektoři:

MgA. Jiří Lhotský 

(absolvent Vojenské hudební školy - trubka, housle; Akademie múzických umění - trubka; Pražské konzervatoře - dirigování; Akademie múzických umění - hudební teorie a kompoziční praktika, sborový zpěv, sólový zpěv)                                    výuka pěvecké hlasové výchovy, sólového a sborového zpěvu, hry na hudební nástroje, arrange skladeb a písní, hudební doprovody, metodika dětské i dospělé instrumentální složky souborou

 

 

Ing. Venuše Klupáková

(absolventka Školy folklorních tradic Strážnice - lektor  a interpret tanečních a hudebních lidových tradic - /studium lidové kultury, lidový kroj, sbírky a sběratelé, základy anatomie člověka, BOZP/ 

     výuka  pěvecké hlasové výchovy, pohybové výchovy, hry na hudební nástroje - zobcová flétna, rytmické nástroje, hra na dudy, návrhy a zhotovování stylizovaných kostýmů

 

Petra Mrvíková

organizační vedoucí souboru

vedení kroužku Šikovné ručičky